Dân số học đại cương và các chính sách dân số: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu Dân số học đại cương và các chính sách dân số đem tới cho các bạn các chương với nội dung sau đấy: Chương 5 - Phân bố dân cư, chương 6 - Các hình thái quần cư, chương 7 - Sự phát triển dân số trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung tài liệu để biết thêm chi tiết nội dung.