• Ebook Làm giàu qua chứng khoán: Phần 2 - William J.ONeil

  Ebook Làm giàu qua chứng khoán: Phần 2 - William J.ONeil

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Làm giàu qua chứng khoán", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần 3 - Đầu tư như một tay chuyên nghiệp bao gồm: Mô hình những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường, cách tìm ra những cổ phiếu thành công bằng cách sử dụng các nhật báo kinh doanh của các nhà đầu tư,... Mời các bạn tham khảo.

   225 p hce 25/03/2016 20 3

 • Ebook Làm giàu qua chứng khoán: Phần 1 - William J.ONeil

  Ebook Làm giàu qua chứng khoán: Phần 1 - William J.ONeil

  Cuốn sách "Làm giàu qua chứng khoán" cung cấp cho bạn một hệ thống đơn giản bao gồm những quy luật mua và bán cổ phiếu rút ra từ một cuộc phân tích tổng quát tất cả các loại cổ phiếu thành công nhất trong lịch sử gần nửa thế kỷ gần đây. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   241 p hce 25/03/2016 18 2

 • Ebook Kế toán nhà nước: Phần 1

  Ebook Kế toán nhà nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kế toán nhà nước" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức phân công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa;... Mời các bạn...

   225 p hce 14/01/2016 32 3

 • Ebook Kế toán nhà nước: Phần 2

  Ebook Kế toán nhà nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kế toán nhà nước", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Kế toán nguồn kinh phí, kế toán các khoản chi hành chính sự nghiệp, kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   307 p hce 14/01/2016 19 1

 • Ebook Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán: Phần 1

  Ebook Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán: Phần 1

  Chuẩn mực kế toán quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán cơ bản, chung nhất làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính. Phần 1 cuốn sách "Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán" giới thiệu tới người đọc Thông tư số 20/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực...

   105 p hce 14/01/2016 12 1

 • Ebook Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán: Phần 2

  Ebook Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của Thông tư số 21/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p hce 14/01/2016 5 0

 • Ebook Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện: Phần 1

  Ebook Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn kế hoạch thực hiện bốn chuẩn mực kế toán. Mời các bạn...

   151 p hce 14/01/2016 5 0

 • Ebook Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện: Phần 2

  Ebook Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện", phần 2 trình bày các nội dung: 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) ban hành theo QĐ 165/2002/QĐ-BTC, 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC, Luật kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p hce 14/01/2016 7 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Trần Đình Tuấn (chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Trần Đình Tuấn (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp", phần 2 trình bày các nội dung: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ trong doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn, phân tích và dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p hce 14/01/2016 11 2

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Trần Đình Tuấn (chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Trần Đình Tuấn (chủ biên)

  Phần 1 giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, chi phí và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p hce 14/01/2016 10 1

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Lưu Thị Hương (chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Lưu Thị Hương (chủ biên)

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" giới thiệu tới người học các nội dung: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý đầu tư của doanh nghiệp, danh lợi và rủi ro trong hoạt động đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p hce 14/01/2016 16 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Lưu Thị Hương (chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Lưu Thị Hương (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 6 - Chi phí vốn và cơ cấu vốn; chương 7 - Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p hce 14/01/2016 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số