• Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Ths. Đinh Xuân Dũng

  Chương 3 Kế toán vật tư hàng hóa thuộc bài giảng môn Kế toán tài chính, trong chương học này người học sẽ hiểu được nhiệm vụ kế toán vật tư hàng hóa là phản ánh đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình biến động của các loại vật tư cả về giá trị và hiện vật, tính toán chính xác giá gốc (hoặc giá thành thực tế) của từng loại,...

   42 p hce 11/02/2015 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Ths. Đinh Xuân Dũng

  Chương 2 Kế toán vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn các khoản phải thu và ứng trước thuộc bài giảng Kế toán tài chính, trong chương học này trình bày nội dung về: Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước; Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán đầu tư ngắn hạn; Kế toán các khoản phải thu; Kế toán các...

   75 p hce 11/02/2015 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Ths. Đinh Xuân Dũng

  Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính thuộc bài giảng môn Kế toán tài chính, trong chương học này sẽ tìm hiểu nội dung về: Nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp, nội dung và yêu cầu của kế toán tài chính trong doanh nghiệp, tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

   31 p hce 11/02/2015 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Ths. Đinh Xuân Dũng

  Chương 4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương thuộc bài giảng Kế toán tài chính, chương học này sẽ giúp các bạn biết nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là tổ chức hạch toán đúng thời gian, số lượng, chất lượng và kết quả lao động của người lao động, tính đúng và thanh toán kịp thời tiền lương và các...

   17 p hce 11/02/2015 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Học viện Tài chính

  Chương 1 Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, nội dung nghiên cứu chương học này gồm: Vai trò, nhiệm vụ KTTC trong DN; Những khái niệm và nguyên tắc KTTC; Nội dung và yêu cầu cơbản đối với KTTC; Tổ chức công tác KTTC trong DN; Tổ chức công tác KTTC trong điều kiện áp dụng máy vi tính.

   42 p hce 11/02/2015 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Học viện Tài chính

  Chương 3 Kế toán vật tư, hàng hoá thuộc bài giảng kế toán tài chính. Trong chương này các bạn cần tìm hiểu nhiệm vụ kế toán các loại vật tư, hàng hoá; Phân loại và nguyên tắc đánh giá vật tư, hàng hóa; Kế toán chi tiết vật tư, hàng hoá; Kế toán tổng hợp vật tư, hàng hoá; Kiểm kê, đánh giá lại vận tư, hàng hoá; Kế toán dự phòng giảm giá...

   57 p hce 11/02/2015 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Học viện Tài chính

  Chương 2 Kế toán Vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu thuộc bài giảng kế toán tài chính, nội dung nghiên cứu trong chương học này về các kiến thức sau: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản tạm ứng

   77 p hce 11/02/2015 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - TS. Nguyễn Thanh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính do TS. Nguyễn Thanh Hùng biên soạn trình bày các vấn đề về kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương , kế toán chi phí sản xuất và tính giá theo sản phẩm công nghiệp, kế toán thành phẩm, tiêu thụ sản phẩm. Mời bạn đọc tham khảo.

   76 p hce 11/02/2015 7 0

 • Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 1 - Đặng Minh Tuấn

  Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Phần này trình bày tổng quan về quản trị tài chính, thời giá tiền tệ, định giá chứng khoán, quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, quản trị vốn lưu động.

   46 p hce 27/12/2014 5 1

 • Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 2 - Đặng Minh Tuấn

  Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 2 có nội dung trình bày về quản trị nguồn tài trợ, chi phí sử dụng vốn, rủi ro và tỷ suất sinh lợi. Cùng tham khảo phần 2 tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   34 p hce 27/12/2014 4 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - GV. Nguyễn Văn Sang

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - GV. Nguyễn Văn Sang gồm 8 chương cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp cụ thể như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, vốn cố định trong doanh nghiệp, vốn lưu động trong doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp,...

   197 p hce 27/12/2014 5 2

 • Ebook Bài tập kiểm toán - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

  Ebook Bài tập kiểm toán có kết cấu nội dung gồm 15 chương do NXB Lao động xã hội ấn hành. Nội dung của cuốn sách được sắp xếp theo thứ tự của các chương với các bài tập theo chủ đề được phân thành 3 loai: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi lý thuyết và bài tập (có đáp án và không có đáp án). Bên cạnh đó, nhằm mục đích giúp người học dễ...

   293 p hce 27/12/2014 12 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số