• Ebook Luật kế toán, luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Ebook Luật kế toán, luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật kế toán, luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành" cung cấp cho người đọc các nội dung: Luật kế toán và các văn bản thi hành, luật thống kê và các văn bản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   299 p hce 23/11/2015 0 0

 • Ebook Luật kế toán, luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2

  Ebook Luật kế toán, luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật kế toán, luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành", phần 2 trình bày các văn bản xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê; các văn bản có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   686 p hce 23/11/2015 0 0

 • Ebook Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính): Phần 1

  Ebook Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)" cung cấp cho người đọc các nội dung phần "Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp" bao gồm: Hệ thống Chứng từ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, hệ thống Tài khoản kế toán đơn vị...

   268 p hce 23/11/2015 0 0

 • Ebook Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính): Phần 2

  Ebook Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)", phần 2 trình bày các nội dung: Sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, chế độ khấu hao tài sản cố định. Mời các bạn tham khảo.

   244 p hce 23/11/2015 0 0

 • Ebook Kế toán tài chính 2 (Lý thuyết & Bài tập)

  Ebook Kế toán tài chính 2 (Lý thuyết & Bài tập)

  Kế toán tài chính 2 gồm phần lý thuyết và bài tập. Phần lý thuyết có kết cấu gồm 6 chương, bao gồm: Kế toán mua bán hàng hoá, tiêu thụ thành phẩm trong nước, kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa, kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác, kế toán các loại nguồn vốn trong doanh nghiệp, đặc điểm kế toán doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, hệ...

   266 p hce 23/11/2015 0 0

 • Ebook Phân tích thị trường tài chính: Phần 1

  Ebook Phân tích thị trường tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân tích thị trường tài chính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống tài chính, xác định các tỷ suất chiết khấu trên thị trường, các phép toán tài chính, những chứng khoán của thị trường tiền tệ, trái phiếu, cổ phần, ngoại tệ, các hợp đồng kỳ hạn và giao sau. Mời các bạn cùng tham khảo.

   429 p hce 23/11/2015 0 0

 • Ebook Phân tích thị trường tài chính: Phần 2

  Ebook Phân tích thị trường tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phân tích thị trường tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Hợp đồng lựa chọn, giấy bảo lãnh, chứng khoán hoán đổi; chứng khoán tổng hợp, trị trường hiệu quả, đầu cơ và buôn bán chứng khoán, phân tích doanh mục chứng khoán đầu tư và định giá tài sản, quản lý danh mục vốn đầu tư,... Mời các...

   505 p hce 23/11/2015 0 0

 • Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1

  Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần 1 - Tổng quan về thuế (những lý luận cơ bản về thuế, tổ chức hệ thống thuế), phần 2 - Hệ thống thuế gián thu (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   183 p hce 23/11/2015 0 0

 • Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2

  Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải)", phần 2 trình bày các nội dung: Phần 2 - Hệ thống thuế gián thu (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt), phần 3 - Hệ thống thuế trực thu (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế khác tại Việt Nam, phí và lệ phí). Mời các bạn...

   227 p hce 23/11/2015 0 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ Thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ Thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ Thuế (Giáo trình đào tạo từ xa) có kết cấu gồm 7 chương. Phần 1 gồm nội dung các chương: Tổng quan về thuế, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p hce 23/11/2015 0 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ Thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ Thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ Thuế (Giáo trình đào tạo từ xa) có kết cấu gồm 7 chương. Phần 2 gồm nội dung các chương: Thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; phí, lệ phí và các khoản thu khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p hce 23/11/2015 0 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ gồm nội dung các chương: Tài chính doanh nghiệp, quỹ dự trữ và bảo hiểm, quan hệ tài chính quốc tế, thị trường tài chính. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   42 p hce 23/11/2015 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số