• Giáo trình Kế toán sản xuất: Phần 1 - TS. Nguyễn Thế Khải (chủ biên)

  Giáo trình Kế toán sản xuất: Phần 1 - TS. Nguyễn Thế Khải (chủ biên)

  Giáo trình Kế toán sản xuất do TS. Nguyễn Thế Khải (chủ biên) (ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)  biên soạn gồm 2 phần. Phần 1 sau đây cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh...

   65 p hce 23/01/2018 15 1

 • Giáo trình Kế toán sản xuất: Phần 2 - TS. Nguyễn Thế Khải (chủ biên)

  Giáo trình Kế toán sản xuất: Phần 2 - TS. Nguyễn Thế Khải (chủ biên)

  Phần 2 Giáo trình Kế toán sản xuất do TS. Nguyễn Thế Khải (chủ biên) (ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)  biên soạn trình bày về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán đơn vị chủ đầu tư qua nội dung chương 3 và chương 4 của giáo trình. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   106 p hce 23/01/2018 9 1

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng chương 1 giới thiệu những nội dung khái quát về phân tích tài chính doanh nghiệp. Chương này giúp người học có những hiểu biết tổng quan báo cáo tài chính, biết được cơ chế lập báo cáo tài chính, tìm hiểu về các chuẩn mực báo cáo tài chính và biết cách phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p hce 23/01/2018 9 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 5, 6 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 5, 6 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Chương 5 và 6 tập trung tìm hiểu về kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính và ứng dụng phân tích báo cáo tài chính. Chương này trình bày một số nội dung sau: Nhóm các tỷ số thanh khoản, nhóm các tỷ số nợ, ứng dụng phân tích báo cáo tài chính trong dự báo tài chính, ứng dụng phân tích tài chính trong phân tích chứng khoán,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hce 23/01/2018 6 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Chương 3 giới thiệu về bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương này gồm có các nội dung sau: Thành phần của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nguyên tắc ghi nhận doanh thu, nguyên tắc ghi nhận chi phí, xử lý và phân tích các khoản mục không thường xuyên (nonrecuring items), xác định và điều chỉnh thu nhập trên cổ phần.

   35 p hce 23/01/2018 8 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Chương 2 của bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp trình bày các kiến thức liên quan đến bảng cân đối kế toán. Nội dung của chương 2 giúp người học nắm bắt khái niệm bảng cân đối kế toán, kết cấu bảng cân đối kế toán, thành phần bảng cân đối kế toán, phân tích hàng tồn kho, phân tích tài sản dài hạn, phân tích nguồn vốn nợ và thuê...

   84 p hce 23/01/2018 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Mục tiêu của chương 4 nhằm giúp người học biết được khái niệm về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biết phân loại dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nắm bắt được các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hiểu được thế nào là dòng tiền tự do (Free Cash Flows) và các chỉ số phân tích dòng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hce 23/01/2018 8 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 đến 10 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 đến 10 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính từ chương 5 đến chương 10 gồm có các nội dung sau: Phân tích khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả hoạt động, phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính, phân tích hiệu quả sử dụng vốn, phân tích khả năng sinh lời, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p hce 23/01/2018 11 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 đến 4 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 đến 4 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính" trang bị những kiến thức về quản trị tài sản, vốn, quyết định đầu tư và các chiến lược tài chính trong doanh nghiệp. Nội dung chương 1 đến chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính (BCTC), tổng quan về phân tích BCTC, các phương pháp phân tích BCTC và phân tích khái quát tình...

   45 p hce 23/01/2018 8 0

 • Giáo trình Toán kinh tế (Dùng cho hệ Đại học và Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Toán kinh tế (Dùng cho hệ Đại học và Cao đẳng): Phần 1

  Xin giới thiệu tới các bạn "Giáo trình Toán kinh tế (Dùng cho hệ Đại học và Cao đẳng): Phần 1" của Th.S Nguyễn Thị Hà để biết được một số thông tin về bài toán quy hoạch tuyến tính; bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   59 p hce 01/12/2017 93 1

 • Giáo trình Toán kinh tế (Dùng cho hệ Đại học và Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Toán kinh tế (Dùng cho hệ Đại học và Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Toán kinh tế (Dùng cho hệ Đại học và Cao đẳng): Phần 2 sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn về bài toán vận tải; một số bài toán ứng dụng bài toán quy hoạch tuyến tính. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   71 p hce 01/12/2017 55 0

 • Giáo trình môn học Kinh tế học vĩ mô - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Giáo trình môn học Kinh tế học vĩ mô - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Giáo trình môn học Kinh tế học vĩ mô - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1) trình bày khái quát về kinh tế học và kinh tế học vĩ mô, tổng sản phẩm và tổng thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khóa. Giáo trình được biên soạn cho những học sinh, sinh viên cao đẳng lần đầu tiên tiếp cận với kinh tế học vĩ mô.

   58 p hce 30/11/2017 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số