• Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - Lê Phương

  Mục tiêu của bài giảng chương 2 "Các lực lượng cung cầu trên thị trường" nhằm giúp các bạn tìm hiểu cơ chế hình thành giá trên thị trường, nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi giá trên thị trường cạnh tranh, lý giải tín hiệu giá cả ảnh hưởng (quyết định) đến sự phân bổ nguồn lực khan hiếm.

   60 p hce 31/12/2019 10 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Lê Phương

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về khái niệm và ý nghĩa của hệ số co giãn, cách tính hệ số co giãn, ứng dụng hệ số co giãn trong phân tích tác động của một biến cố hay một chính sách kinh tế,...

   64 p hce 31/12/2019 8 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 "Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng" sẽ giúp các bạn nắm được những yếu tố nào quyết định loại hàng và lượng hàng mà người tiêu dùng muốn mua, những yếu tố làm người tiêu dùng thay đổi hành vi tiêu dùng của họ, hình thành lý thuyết mô tả hành vi (cách thức ra quyết định chi tiêu) của người tiêu dùng,

   77 p hce 31/12/2019 9 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Lê Phương

  Mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được kinh tế học phúc lợi nghiên cứu việc phân bổ nguồn lực sẽ tác động như thế nào tới phúc lợi kinh tế (economic well-being). Người bán và người mua thu được lợi ích như thế nào khi tham gia vào thị trường, xã hội có thể làm gì để tối đa hóa phúc lợi xã hội?

   57 p hce 31/12/2019 10 0

 • Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng - Chương 2: Một số khái niệm chất lượng cung cấp cho người học các khái niệm về sản phẩm, chất lượng, các thuộc tính của chất lượng, chất lượng tối ưu, vòng xoắn Juran, chu trình sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hce 28/11/2019 21 0

 • Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 do Nguyễn Hoàng Kiệt biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về vị trí của chất lượng trong xu thế toàn cầu và tình hình quản lý chất lượng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hce 28/11/2019 21 0

 • Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng - Chương 3: Quản lý chất lượng trình bày quá trình phát triển và những bài học kinh nghiệm trong quản lý chất lượng, các phương thức quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hce 28/11/2019 21 0

 • Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn "Quản trị chất lượng - Chương 4: Đánh giá chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá chất lượng bằng phương pháp chuyên gia, kiểm tra và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hce 28/11/2019 20 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 3 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 3 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 3 do Th.S Huỳnh Hạnh Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Những phân tích làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược CRM, phát triển chiến lược CRM, tổ chức xây dựng chiến lược CRM,...

   5 p hce 28/11/2019 21 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 2 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 2 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Mô hình IDIC trong quản trị quan hệ khách hàng", cụ thể như: Mô hình IDIC trong CRM, nhận diện khách hàng, phân biệt khách hàng, tương tác với khách hàng, tùy biến theo khách hàng,...

   67 p hce 28/11/2019 21 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 4 trình bày về "Hệ thống CRM". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Chính sách chăm sóc khách hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng, các hình thức chăm sóc khách hàng,...

   91 p hce 28/11/2019 19 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Hoạch định chiến lược thương hiệu trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, xác lập và triển khai định vị thương hiệu, tạo dựng và đo lường các liên kết thương hiệu, truyền thông thương hiệu sản phẩm, phát triển thương hiệu sản phẩm xuất khẩu.

   20 p hce 28/11/2019 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số